TEMPPU­JUMPPA

Temppu­jum­passa  liikutaan erilai­silla tehtävä- ja  temppu­ra­doilla. Ryhmissä liikun­ta­taidot harjaan­tuvat monipuo­li­sesti. Temppu­jum­passa harjoi­tellaan erilaisia teline-ja akroba­tia­jumpan liikkeitä.

Tavoit­teena  on temppui­lu­lii­kunnan kautta tarjota lapselle virik­keitä ja taitoja monipuo­liseen liikku­miseen. Temppu­jump­pa­tunti muodostuu alkuläm­mittely-osuudesta (leikit ja hipat yms.), taidon opette­lusta ja kehit­te­lystä, ratahar­joit­te­le­lusta sekä loppu­jääh­dyt­te­lystä leikkien/rentoutuen/venytellen.