VOIMIS­TE­LU­KOULUT

Voimis­te­lu­koulu on  Voimis­te­lu­liiton suunnit­telema 3–12-vuotiaille lapsille suunnattu toiminta, jossa voi opetella liikku­misen ja voimis­telun perus­asioita ikäta­solle sopivalla tavalla. Voimis­te­lu­kou­lu­tun­neilla liikutaan perman­nolla ja telineillä, harjoi­tellaan notkeutta, perus­voimaa, perus­liik­ku­mis­taitoja.

Voimis­te­lu­kou­lusta lapsi saa  loistavat pohja­taidot  niin eri voimis­te­lu­lajien harjoit­teluun kuin minkä tahansa liikun­ta­lajin harras­ta­miseen. Seuras­samme lapsella on mahdol­lisuus jatkaa voimis­telun eri lajeihin teline­voi­mistelu, joukkue­voi­mistelu, rytminen voimistelu tai tanssil­linen voimistelu.