Puh. 040 543 9069|toimisto@kirku.fi

PAINI

PAINI2020-12-30T13:01:18+00:00
TERVE­TULOA KIRKU:n PAINIIN

KIRKUssa eri-ikäisille ja tasoi­sille paini­joille on omat ryhmät. Katso lisää eri ryhmistä. Myös aikui­sille on kunto­painia.

Paini on taitolaji, joka kehittää henkistä voimaa, luovuutta, mieli­ku­vi­tusta, nopeaa reaktio­kykyä, kette­ryyttä, koordi­naa­tiota ja yksilöl­li­syyttä.

Painissa pyritään selät­tämään vastustaja tai tekemään enemmän pisteiden arvoisia suori­tuksia kuin vastustaja. Yleensä ottelu voitetaan taita­valla teknii­kalla ja käyttäen hyväksi vastus­tajan virheitä.

Harras­tuksen voi aloittaa jo hyvin nuorena (noin 5–7‑vuotiaana) ja se sopiikin nimenomaan lapsille voima­taidon kehit­täjänä. Paini antaa hyvät valmiudet harrastaa myös mitä muuta lajia tahansa.

Painissa voi myös kilpailun aloittaa varhai­sessa vaiheessa sillä aloit­te­li­joille on omia sarjoja. Kilpai­luissa saman­pai­noiset henkilöt painivat omissa sarjoissaan ja tämän lisäksi ikäkausi­kil­pai­luissa samani­käiset ovat omissa sarjoissaan paino­luokan mukaan.

harras­tusinfo

Lajin yhteys­tiedot

Jaoston vetäjä
Ari Jääske­läinen
paini@kirku.fi

Ryhmien peruu­tukset ja laskutus:
paini@kirku.fi


AIKUISTEN KUNTO­PAI­NI­RYHMÄT

 


Kevät­kausi 2021

22.12.2020|

Ilmoit­tau­tu­minen kevät­kau­delle 2021 on auki. Tutustu ryhmiimme ja lajei­himme ja ilmoit­taudu mukaan. Kevät­kausi 2021 päästään […]

Go to Top