PARKOUR­RYHMÄT

Kevään 2021 parkour­tunnit ovat käynnissä. Ryhmiin voi ilmoit­tautua mukaan koko kauden ajan. Tunnit pidetään ulkona.

Ilmoit­tau­tu­minen tehdään myClub-jäsen­pal­velun kautta, halutun ryhmän kohdalta ryhmään tulevan lapsen nimellä.

PARKOUR 4–9vPARKOUR YLI 8v