TELINE­VOI­MISTELU JA AKRORYHMÄT 

Ilmoit­tau­tu­minen: Ryhmiin ilmoit­tau­dutaan myClubin kautta mukaan tulevan lapsen nimellä. Olethan yhtey­dessä toimis­tolle, mikäli tarvitset apua sopivan ryhmän valit­se­mi­sessa toimisto@kirku.fi

Hinnat: myClu­bissa kunkin ryhmän kohdalla on ilmoi­tettu ryhmän kausi­maksu.

Vakuutus: Lapsil­liik­ku­jamme alle 18 v on vakuu­tettu seuran toimesta harjoi­tuksen ajan.

Tutustu harras­tusinfoon

LÖYDÄ SOPIVA RYHMÄ: