TELINE­VOI­MISTELU JA AKRORYHMÄT 

Ilmoit­tau­tu­minen: Ryhmiin ilmoit­tau­dutaan myClubin kautta mukaan tulevan lapsen nimellä. Olethan yhtey­dessä toimis­tolle, mikäli tarvitset apua sopivan ryhmän valit­se­mi­sessa toimisto@kirku.fi

Hinnat: myClu­bissa kunkin ryhmän kohdalla on ilmoi­tettu ryhmän kausi­maksu.

Vakuutus: Lapsil­liik­ku­jamme alle 18 v on vakuu­tettu seuran toimesta harjoi­tuksen ajan.

JOULU­LO­MAT­REENIT TELINE-JA AKROBA­TIA­VOI­MISTELU

Akrobatian ja teline­voi­mis­telun joulu­lo­mat­ree­neissä harjoi­tellaan niin perus,-teline-kuin akroba­tia­voi­mis­telua monipuo­li­sesti. Akroba­tia­voi­mis­te­lussa harjoi­tellaan Perus­akroja kuten kärryn­pyöriä, silta­kaatoja sekä käsil­lä­sei­sontoja. Mahdol­lisuus harjoi­tella myös flikkejä, arabialaisia,voltteja sekä juoksevia sarjoja. Telineiden puolella keski­tytään yhtenä harjoi­tus­kertana tiettyyn telineeseen mmm rekki, puomi, hypyt.
Harjoi­tuksia tehdään airtrac­killa, kanvee­silla, telineillä ja trampalla.

Mukaan voi tulla lajia aiemmin harras­taneet kuin aloit­ta­vatkin voimis­te­lijat.

Ilmoit­tautua voi kaikille 4 kokoon­tu­mis­ker­ralle tai valituille yksit­täi­sille kerroille. Pyydämme ilmoit­tamaan valitut harjoi­tus­päivät ilmoit­tau­tu­misen yhtey­dessä tai sähkö­pos­titse toimisto@kirku.fi

Ryhmä 7–10 v  ke 28.12.   klo 12–13.30,   to 29. 12. klo 12–13.30   ,  ti 3.1. klo 12–13.30   ,  ke 4.1. klo 12–13.30   ilmoit­taudu

Hinta: 36 € / 4 päivän kurssi tai 10 € / yksi kurssi­päivä.

Ryhmä yli 10 v ke 28.12. klo 13.30–15.30, to 29. 12. klo 13.30–15.30, ti 3.1. klo 13.30.–15.30, ke 4.1. klo 13.30–15.30 ilmoit­taudu

Hinta: 40 € / 4 päivän kurssi tai 13 € / yksi kurssi­päivä.

Terve­tuloa mukaan!

Tutustu harras­tusinfoon

LÖYDÄ SOPIVA RYHMÄ: