HARRAS­TUSINFO 

HARJOITTELU TALVELLA
Talvella yleisur­hei­lijat harjoit­te­levat koulujen liikun­ta­sa­leissa. Mahdol­li­suuksien mukaan käydään myös sisälii­kun­ta­hal­leissa harjoit­te­le­massa.
HARJOITTELU KESÄLLÄ

Ulkohar­joittelu alkaa huhti­kuussa ja jatkuu lokakuuhun saakka. Harjoit­te­lu­paikkana on pääsään­töi­sesti Kirkko­nummen keskustan urhei­lu­kenttä.

KILPAI­LE­MINEN

Kilpai­luihin osallis­tu­valla lapsella on oltava voimassa oleva Yleisur­hei­lu­liiton lisenssi, joka ostetaan ja maksetaan itse liiton sivuilta: http://www.yleisurheilu.fi/seurat/yleisurheilulisenssit

Kilpai­lu­maksut eivät sisälly kausi­mak­suihin, vaan ne on jokaisen pääsään­töi­sesti maksettava itse kilpai­luihin ilmoit­tau­tuessaan.
Lajiva­lin­noissa, kulje­tuk­sissa ja muissa haasteissa apua saa valmen­ta­jilta.

Yleisur­hei­lu­kil­pailuja löydät täältä: http://www.kilpailukalenteri.fi

KAUSI­MAKSUT  

Kausi­maksu määräytyy ryhmä­koh­tai­sesti.

Kausi­maksun lisäksi maksetaan KirkU:n kulloinkin voimassa oleva jäsen­maksu.

Kausi­maksu-ja jäsen­mak­su­lasku lähetetään sähkö­pos­titse.

VARUSTEET TUNNILLE

Sisähar­joi­tuk­sissa: puhdas­poh­jaiset sisäkengät, sisälii­kun­ta­vaatteet ja juoma­pullo

Ulkohar­joi­tuk­sissa: lenkkarit, sään mukaiset urhei­lu­vaatteet ja juoma­pullo (piikkarit ei pakol­liset, mutta voi ottaa mukaan)

KIRKUN SEURA­VAATTEET

Yleisur­hei­lu­jaos­tolta voi tiedus­tella seura­vaat­teita.