SYYS-JA TALVI­KAUDEN HARJOITTELU

Syksyllä siirrytään ulkoken­tiltä sisälle harjoit­te­lemaan syys/lokakuun aikana. Sisähar­joi­tus­paik­koina toimivat koulujen liikun­ta­salit ja mahdol­li­suuksien mukaan käydään silloin tällöin yleisur­heilun sisähal­leissa treenaa­massa muilla paikka­kun­nilla. Talvi­kau­della on mahdol­lisuus haluk­kailla osallistua halli­kil­pai­luihin. Lisätietoja toimin­nasta: yleisurheilu@kirku.fi