YLEISUR­HEI­LU­KOULUT 

YLEISUR­HEI­LU­KOULUT KESÄLLÄ 2021

Yleisur­hei­lu­kou­lussa lapset 4–7 v  harjoit­te­levat juoksuja, hyppyjä, kuulan­työntöä ja keihään­heittoa. Tunneilla verry­tellään leikkien, venytellään ja harjoi­tellaan lapsen ikätasoon sopivasti eri yleisur­heilun taitoja.

Yleisur­hei­lu­kou­lujen toiminta suunni­tellaan niin, että pystymme toimimaan voimassa olevia hygienia- ja väljyys­sääntöjä noudattaen.