YLEISUR­HEI­LU­KOULUT KESÄ 2023

Yleisur­heilukoulussa lapset 4–7 v harjoit­te­levat juoksuja, hyppyjä, kuulan­työntöä ja keihään­heittoa. Tunneilla verry­tellään leikkien, venytellään ja harjoi­tellaan lapsen ikätasoon sopivasti eri yleisur­heilun taitoja. Harjoi­tellaan pituus­hyppyä, juoksuja, kuulan­työntöä, keihään­heittoa ja korkeus­hyppyä lapsen ikätasoon sopivilla harjoit­teilla ja tehtä­villä.

Perheiden yleisur­hei­lu­kou­lussa lapsi 3–6 v ja aikuinen liikkuvat yhdessä yleisur­heilua harjoittaen. Tutus­tutaan leikkien yleisur­heilun lajeihin oman aikuisen ollessa hyvänä apuna harjoi­tuk­sissa. Harjoi­tellaan pituus­hyppyä, juoksuja, kuulan­työntöä, keihään­heittoa ja korkeus­hyppyä lapsen ikätasoon sopivilla harjoit­teilla ja tehtä­villä.

Ilmoit­tau­tu­minen myClub-jäsen­re­kis­terin kautta lapsen nimellä.