Terve­tuloa mukaan kesän liikun­nal­li­sille päiväleirei.lemme. Järjes­tämme erilaisia liikun­ta­leirejä Gesterbyn koulun jumppa­sa­lissa ja KVS-voimis­te­lusa­lil­lamme Munkin­mäessä.

LIIKUN­TA­LEIRIT  7–12 v

Liikunnan monila­ji­leiri, ohjelmaa sisällä salissa ja ulkona. Ohjel­massa mm teline­taitoja, temppuja ilmavolt­ti­ra­dalla, palloilua, parkouria, leiri­viikkoon mahtuu jätski­retki, vesisotaa, omien majojen raken­telua salissa ja paljon muuta. Liikunnan lomassa myös rauhoit­tu­misen hetkiä. Iloista kesälo­ma­mei­ninkiä tiedossa.                                                         LEIRIAIKA: ma-pe klo 9–15.00 PAIKKA: Gesterbyn koulu, liikun­tasali os Vilhon­kum­muntie 4 HINTA: 155 € / vko

Liikun­ta­leiri 1: 6.–10.6.2022 

Liikun­ta­leiri 2: 13.–17.6.2022 

Liikun­ta­leiri 3: 20.–23.6.2022   ma ‑to 120 €

 

PARKOUR­LEIRIT 7–12 v

KirkU:n parkour­leirit toteu­tetaan aidon parkourin hengessä liikun­ta­salin välineillä ja lähimaas­tossa huippu hyvillä spoteilla.Parkourleirillä tutuksi tulevat parkourin periaatteet ja  turval­linen harjoittelu.Leirillä opitaan turval­li­sesti taitavien ohjaajien johdolla parkourin erilaisia taitoja niin ylityksiä, alituksia, loikkia jne.Parkourleiri sopii lajia aiemmin harras­ta­neille kuin lajiin tutus­tu­ville uusille harras­ta­jille.                                                                    LEIRIAIKA: ma-pe klo 9–15.00 PAIKKA: Gesterbyn koulu, liikun­tasali os Vilhon­kum­muntie 4 HINTA: 155 € / vko

PARKOUR­LEIRI 1: 6.6.–10.6.2022 

PARKOUR­LEIRI 2: 13.–17.6.2022

PARKOUR­LEIRI 3: 20.–26.6.2022 ma-to 120 €

VOIMIS­TE­LU­LEIRIT  7–11 v

Voimis­telun leirit sopivat kaikille voimis­te­lusta kiinnos­tu­neille niin uusille harras­ta­jille kuin voimis­telua aiemmin harras­ta­neille. Voimis­te­lu­lei­rillä liikutaan monipuo­li­sesti tutustuen voimis­telun eri element­teihin akrobatia-ja teline­voi­mistelu, rytminen-ja joukkue­voi­mistelu sekä liiku­taaan, temppuillaan ja urheillaan sisällä salissa ja ulkona keskustan alueen puisto-ja ulkolii­kun­ta­pai­koilla.

LEIRIAIKA: ma-pe klo 9–15.00 PAIKKA: KVS voimis­te­lusali os Munkin­mäentie 7 HINTA: 145 € / vko tai 3 päivää 95 € ma-ke

VOIMIS­TE­LU­LEIRI 1: 6.6.–10.6.2022

VOIMIS­TE­LU­LEIRI 2: 13.–17.6.2022

VOIMIS­TE­LU­LEIRI 3: 20.–26.6.2022 ma-to 110€