Kirkko­nummen Urhei­lijat ry tarjoaa mahdol­li­suuden lähteä mukaan koko perheen retkille Meikon luonnon­suo­je­lua­lu­eelle. Vetäjänä on kokenut ympäris­tö­kas­vattaja ja ulkoil­ma­pe­da­go­giikan kehittäjä Virpi Jussila.

Retkillä keskeistä on lasten­tah­tisuus, koko perhettä havain­noimaan ja aistimaan tukevat luonto­teh­tävät sekä kiireet­tömät eväshetket. Perhe­retket ovat maksut­tomia ja avoimia kaikille. Ikäsuo­situs 3–6 vuotiaat,  pienemmät kanto­rin­kassa. Tätä isommat lapset kulkevat pienimpien ehdoilla.

Retkillä liikutaan oman perheen kesken, etäisyydet toisiin säilyttäen. Tulethan retkelle vain täysin terveenä.

ENNAK­KOIL­MOIT­TAU­TU­MINEN : Retkille on ilmoit­tau­duttava kuitenkin ennakkoon, tee ilmoit­tau­tu­minen täällä retken kohdalta.

Kesäinen aisti­retki Meikolle        ilmoit­taudu  

su 15.8.21 klo 10.30–12.30

Aisti­ret­kellä tutus­tutaan luontoon monen eri aistin ja mukavan koko perheelle sopivan puuhan merkeissä. Luvassa kiiree­töntä yhdessä oloa ja evästelyä. Ladataan yhdessä vielä akkuja syksyä varten.

Retken pituus noin 2 km. Omat eväät, juomista ja istui­na­lusta mukaan! Varus­tau­duthan säänmu­kai­sesti. Pienimmät voivat kulkea mukana kanto­re­pussa. Retkelle ei voi osallistua rattailla.

Tapaa­minen: Mylly­ky­läntien pää P‑paikka

Vetäjänä ympäris­tö­kas­vattaja Virpi Jussila

 

Värikäs ruska­retki Meikolle    ilmoit­taudu 

su 3.10.21 klo 10.30–12.30

Mitä syksyllä luonnossa tapahtuu? Mihin vihreä väri katoaa ja mistä kaikki muut värit ilmes­tyvät? Lähde mukaan koko perheen retkelle tutkimaan syksyn värejä ja kokemaan luonto­seik­kailu kadonneen vihreän värin perässä.

Retken pituus noin 2 km. Omat eväät, juomista ja istui­na­lusta mukaan! Varus­tau­duthan säänmu­kai­sesti. Pienimmät voivat kulkea mukana kanto­re­pussa. Retkelle ei voi osallistua rattailla.

Tapaa­minen: Mylly­ky­läntien pää P‑paikka

Vetäjänä ympäris­tö­kas­vattaja Virpi Jussila

 

Kirkko­nummen Urhei­lijat ry on saanut toiminnan järjes­tä­miseen Opetus-ja kulttuu­ri­mi­nis­teriön seura­tukea.