Joukkue­voi­mis­teluun on mahdol­lista hakeutua mukaan joulu­kuussa.

Harras­te­jouk­kueisiin ja esival­men­nukseen, joissa harjoi­tellan 1–2 kertaa viikossa on mahdol­lista ilmoit­tautua MyClu­bissa ja aloittaa tammi­kuussa. Kokei­lemaan saa tulla kaksi kertaa ennen kevät­kau­delle sitou­tu­mista.

Joukkueisiin, joissa harjoi­tellaan yli 3 kertaa viikossa sovitaan kokei­lu­kerta. Kokei­lu­ker­ralla voimis­tellaan joukkueen mukana ja näytetään taitoja. Tämän perus­teella osataan voimis­telija ohjata oikean tasoiseen ryhmään.

Sovi kokei­lu­kerta tästätästä

Tutustu myös ruotsin­kie­liseen harras­te­ryhmään 6–8 vuotiaille tästätästä.

Rytmisen voimis­telun lisät­reeniin tiistaisin ja lauan­taisin — kysy lisää: joukkuevoimistelu@kirku.fi

Naisten tanssil­linen voimistelu — lisätietoalisätietoa

Lisätietoa kaikista joukkueista voit kysyä sähkö­pos­tilla joukkuevoimistelu@kirku.fi