Terve­tuloa Muumi­perheen keväiseen retkei­ly­kouluun iloit­semaan ja ihaste­lemaan kesän tuloa! Retkei­ly­kou­lussa lapsi oppii ja liikkuu luonnossa yhdessä oman aikuisen kanssa sekä tutustuu retkeilyn taitoihin. Retkei­ly­kou­lussa mukana kulkevat Muumi­laakson asukkaat ja heidän opetta­vaiset tarinat.
🌲Toiminta on suunnattu 3–6- vuotiaille, toki yhdessä tekemi­sestä nauttii myös vanhem­pikin lapsi. Toisaalta myös sylivauvat voivat olla metsässä mukana kanto­rin­kassa tai ‑repussa.
🌲Kokoon­tu­mis­kerrat Jerikon­mäellä.
La 29.4 klo 10.00–11.30
To 4.5 klo 17.30–19.00
La 13.5 klo 10.00–11.30
Ti 16.5 17.30–19.00
Päätös­retki su 28.5. 10.00–12.00.
🌲Retkei­ly­kou­lussa ei tarvita aiempaa retkei­ly­osaa­mista eikä omia
retkei­ly­va­rus­teita. Säänmu­kainen varustus!
🌲Ohjaajina toimivat Suomen Ladun jäsenyh­dis­tyksen Ulko-opet ry:n
koulu­tetut retkei­ly­kou­luoh­jaajat.
Hinta 60 euroa/retkeilykoulu. Ilmoit­tau­tu­minen: https://kirku.myclub.fi/flow/events/5302577