Terve­tuloa Muumi­perheen  retkei­ly­kouluun iloit­semaan ja ihmet­te­lemään syksyn saapu­mista. Retkei­ly­kou­lussa lapsi oppii ja liikkuu luonnossa yhdessä oman aikuisen kanssa sekä tutustuu retkeilyn taitoihin. Retkei­ly­kou­lussa mukana kulkevat Muumi­laakson asukkaat ja heidän opetta­vaiset tarinat.
🌲Toiminta on suunnattu 3–6- vuotiaille, toki yhdessä tekemi­sestä nauttii myös vanhem­pikin lapsi. Toisaalta myös sylivauvat voivat olla metsässä mukana kanto­rin­kassa tai ‑repussa.
🌲Kokoon­tu­mis­kerrat Jerikon­mäellä.
  • La 16.9 klo 10–11.30
  • La 23.9 Klo 10–11.30
  • La 30.9 Klo 10–11.30
  • La 7.10 Klo 10–11.30
  • Loppu­retki tehdään jossain perheiden kanssa yhdessä sovitussa kohteessa sunnun­taina 15.10 klo 10:00–12:00
🌲Retkei­ly­kou­lussa ei tarvita aiempaa retkei­ly­osaa­mista eikä omia
retkei­ly­va­rus­teita. Säänmu­kainen varustus!
🌲Ohjaajana toimii Suomen Ladun jäsenyh­dis­tyksen Ulko-opet ry:n
koulu­tetty retkei­ly­kou­luohjaa.
Hinta 60 euroa/retkeilykoulu. Ilmoit­tau­tu­minen: https://kirku.myclub.fi/flow/events/5820793