Kesäduuni OP:n piikkiin — nuorten kesätyö­kam­panja 2023

KirkU  on mukana OP-pankin Kesäduuni OP:n piikkiin kesätyö­kam­pan­jassa.  Hae nyt kesätöihin  apuohjaajaksi/ leirioh­jaa­jaksi  liikunnan päivä­lei­reil­lemme.

Liikun­ta­leirit apuoh­jaaja ajalla 5.–22.6.2022 klo 8.45–15.15 välillä

-Koulu­laisten liikun­ta­leirien apuoh­jaajana osallistut aktii­vi­sesti leiri­päivän kaikkeen toimintaan: päivään kuuluu lasten kanssa monen­laista liikku­mista eri lajien parissa, puuhailua sisällä ja ulkona leikkien ja pelaten. Leirin apuoh­jaa­jalta odotamme reipasta,postiivista ja innos­tu­nutta asennetta sekä erityi­sesti halua toimia lasten parissa. Oma liikun­nal­linen harras­tu­neisuus on plussaa ja eduksi apuoh­jaajana toimi­mi­selle. Leiri­paik­koina Gesterbyn koulu ja KVS-sali Munkin­mäessä.

Työnhaku käynnissä 13.3.–14.4.       Vapaa­muo­toinen hakemus toimi­tetaan sähköpostitse/lisätiedot : toimisto@kirku.fi

 

Lue kampan­jasta lisää ja katso kaikki kesätyö­paikat :

Nuoria kannus­tetaan hakemaan Kesäduuni OP:n piikkiin ‑kampanjan kesätyö­paikkoja suoraan yhdis­tyk­siltä, joiden ilmoit­ta­mista työpai­koista on kiinnos­tunut. Kesätyötä voi hakea kuka tahansa 15–17-vuotias nuori. Kesätyöt sijoit­tuvat kesälo­ma­kauteen, ja työtä on tarjolla vähintään kahden viikon ajaksi.

Hae kesätöitä N.Y.T.!