Torstaina 22.3.2018 myClub julkaisee uuden myClub ID ‑toimin­nal­li­suuden.
Lue huolella myClub ID ‑ohjeistus läpi.

1. myClub ID
myClub ID on tili, jonka avulla voit käyttää kaikkia jäsen­ti­lejäsi eri urhei­luseu­rojen myClub-palve­luissa. Voit kirjautua kaikkiin myClub-palve­luihin samalla myClub ID:llä ja salasa­nalla.

myClub ID mahdol­listaa, että kaikki lapsen huoltajat voivat hallin­noida omilla henki­lö­koh­tai­silla myClub ID:llään lapsen tai lapsien jäsen­tilejä. Alle 13-vuotiaan lapsen huoltaja voi myös antaa luvan lapsen itse hallin­noida omaa jäsen­ti­liään.

Huomio!
myClub ID ‑käyttä­jä­tilin myötä vanhat myClub käyttä­jä­tun­nukset ja salasanat eivät enää toimi.
Vanhojen myClub käyttäjien tulee tulee luoda itselleen oma henki­lö­koh­tainen myClub ID ja tämän jälkeen littää seura­koh­taiset myClub-jäsen­tilit omaan henki­lö­koh­taiseen myClub ID ‑tiliin.

TUTUSTU OHJEISIIN:

https://myclub.helpscoutdocs.com/article/149-myclub-id-kayttoonotto

https://myclub.helpscoutdocs.com/article/105-miten-vanhemmat-hallinnoivat-lapsen-jasentilia

http://ymlp19.com/ujusakaebwyjafaqhadayuwe/click.php