PNV Cupissa nähtiin useampi KirkUn joukkue eilen.

Cirena X voimisteli 10–12 ‑vuotiaiden sarjan kärkeen ja saavuttiin sijan 3. Pisteet hopea­sijaan ja katego­riaan yksi jäivät 0.05 pisteen päähän. Joukkue saavutti pisteet 16.45 ja kategorian 2. Pisteet ovat joukkueen parhaat tähän mennessä. Cirena X on harjoi­tellut ahkerasti 4–5 kertaa viikossa ja palo menes­tykseen on kova. Joukku­eella on edessä vielä kaksi kilpailua tänä syksynä ja toivotaan menes­tyksen jatkuvan! Onnea joukku­eelle ja valmen­ta­jille! ?

Samai­sessa kilpai­lussa Celina X voimisteli 8–10 vuotiaiden sarjassa, Cirena 09 10–12 vuotiaiden sarjassa ja Team Coraliet 12–14 ‑vuotiaiden SM-sarjassa. Lauan­taina Espoo Cupissa nähtiin myös Claretit 06 12–14 ‑vuotiaiden kilpa­sar­jassa.

Tulokset näet täältä.

PNV Cupin yhtey­dessä järjestiin myös Stara­ta­pahtuma, jossa esiintyi useampi KirkUn joukkue. Ensim­mäistä kertaa myös Celina K pääsi esiin­tymään. Kaikilla sujui esiin­ty­miset mallik­kaasti! ?