KIRKULIIKUNTAA PARHAIM­MILLAAN!

Kirkko­nummen Urhei­lijat ry (KirkU) on vuonna 1970 perus­tettu monila­ji­seura ja jäseniä seuras­samme on yli 1200. Järjes­tämme monipuo­lista ja laadu­kasta lasten ja nuorten harras­te­lii­kun­ta­toi­mintaa sekä kunto­lii­kuntaa aikui­sille. Muuta­missa seuramme lajeissa on mahdol­lisuus myös kilpailla.

Seuramme päivit­täistä toimintaa pyörittää 2 vakituista työnte­kijää. Heidän lisäkseen KirkUssa on reilu 50 palkal­lista tai talkoo­laisena toimivaa ohjaajaa ja valmen­tajaa. Nuoria ohjaajia näistä on 25 ja olemme näin myös merkittävä nuorten työllistäjä paikka­kun­nalla.  Seuramme tarjoaa ohjaa­jilleen ja valmen­ta­jilleen mahdol­li­suuden koulut­tautua oman lajinsa huippuo­saa­jiksi.

Meillä kaikki alle 18 vuotiaat kuuluvat ryhmä­va­kuu­tuksen piiriin ja valtaosa ohjaa­jis­tamme on suorit­tanut ensia­pu­kou­lu­tuksen.

KirkU on jäsenenä liitoissa:  TUL, Eslu, Voimis­te­lu­liitto, Paini­liitto, Pesäpal­lo­liitto.

Seuramme toimintaan on eri ikäisten liikkujien helppo tulla mukaan. Liikun­ta­ryh­mis­sämme kunto kasvaa, taidot kehit­tyvät ja mieli pysyy virkeänä.

Mukaan toimin­taamme ovat terve­tul­leita kaikki!

KIRKUN ARVOT