KIRKU­LAI­SELLE 

JÄSEN­MAKSU 2019
10€ Lapset alle 18v
20€ Aikuiset
Lasku­tetaan vuoden alussa tai liittyessä mukaan toimintaa.
JÄSENEDUT

Alle 18v jäsenemme ovat vakuu­tettuja Lähi Tapio­lassa. Lähi Tapiolan tapatur­ma­va­kuutus kattaa seuramme toimin­nassa sattuneet tapaturmat. Lue toimin­taohjeet täältä.

Jäsenille 10% alennus Piruetin tuotteista myymä­löissä ja verkko­kau­passa. Verkko­kau­passa alennus­koodi “voimistelu”

MAKSU­TAVAT

SEURA­KAUPPA

Seura­kauppa toimii MyClubin yhtey­dessä. Seura­kau­pasta voit hankkia edustus­vaat­teita, jumppa­pusseja, t‑paitoja sekä muita seura­tuot­teita.

KANNA­TUS­JÄ­SE­NEKSI

Liity KIRKUn kanna­tus­jä­se­neksi ..€ vuodessa ja tue toimin­taamme.