Joukkue­voi­mis­te­lu­jaoston alla toimiva tanssil­linen voimistelu laajentaa toimi­taansa.

Tällä hetkellä TanVo liikuttaa yli 30 ‑vuotiaiden naisten ryhmää. Uusia ryhmiä tulossa 8 ‑ikävuo­desta ylöspäin.  Uudet ryhmät aloit­tavat toimin­tansa tammi­kuussa 2021. Ryhmät ovat kaikille avoimia, eivätkä vaadi aiempaa voimis­te­lu­taustaa.

Lasten ja nuorten ryhmiin pääsee tutus­tumaan marras­kuussa ja ilmoit­tau­tu­minen keväälle alkaa marraskuun lopussa.

Naisten ryhmiin tulee lisäystä 17–30 ‑vuotiaiden porukalla. ilmoit­taudu ja tule kokei­lemaan. Lisätietoa täällä.

Demotunnit marras­kuussa 8–19 ‑vuotiaille

Marraskuun puolessa välissä lasten ja nuorten ryhmiin järjes­tetään ilmaisia demotunteja, joiden kautta pääsee tutus­tumaan lajiin. Ilmoit­taudu demotun­neille tästä:


Artik­ke­likuva: Voimis­te­lu­liitto / Milla Vahtila 2019