Lauan­taina 30.4. Gesterbyn koululla Maski:n ja KirkU:n teline­voi­mis­te­li­joille järjes­tetään Voimis­te­lu­liiton merkkiar­vioin­ti­jär­jes­telmän mukainen suori­tus­ta­pahtuma.

Suori­tuksia tehdään pronssi-hopea-ja kulta­jär­jes­tel­mässä. Merkki­suo­ri­tuksia tehdään klo 9.30–13.30 välisellä ajalla.

Välia­jalla n klo 11–11.10 esiintyy seuramme joukkue­voi­mis­te­lu­ryhmät Coraliet ja Celestia.

Terve­tuloa seuraamaan suori­tuksia!