Teline­voi­mis­telun treeni­leiri to ja pe 17–20, la 10–14  ajalla 2.–4.1.2020

Teline­voi­mis­telun treeni­leiri tytöille ja pojille 8–16 v
Leiri on suunnattu jatko­tason voimis­te­li­joille, pohjaa teline­voi­mis­te­lusta oltava.

Ilmoit­tau­tu­minen myClub- jäsen­pal­velun palvelun kautta https://kirku.myclub.fi/flow/events/1826110

Treeni­lei­rillä liikutaan monipuo­li­sesti teline­ra­doilla teline­voi­mis­te­luoh­jaajien johdolla. Ohjel­massa on teline­voi­mis­telun erilaisia osa-alueita kuten hyppy ja perus­voi­mistelu, akrobatiaa perman­nolla sekä airtrac­killa. Leirillä harjoi­tellaan teline­pis­teillä kuten puomilla ja rekillä; tekniikkaa hioen ja uusia liikkeitä opetellen. Harjoi­tuksiin kuuluvat myös lämmit­telyt, kehon­hal­lin­nal­liset oheis­har­joitteet, lihas­kunto- ja liikku­vuusosiot sekä loppu­ver­ryt­telyt. Terve­tuloa mukaan!

Leiri järjes­tetään yhteis­työssä KirkU + MasKi-Gym

Hinta: 60 €
Paikka: Gesterbyn koulu os Vilhon­kum­muntie 4
Ajankohta: torstai 2.1. klo 17–20
perjantai 3.1. klo 17–20
lauantai 4.1. klo 10–14 ( HUOM. evästä mukaan, pidämme ruokai­lu­tauon)

Leirin ohjelma:
Torstain telineet:
‑permanto
‑korkea rekki
‑hyppy

Perjantain telineet:
‑puomi/nojapuut+renkaat
‑matala rekki
‑permanto

Lauantain telineet
‑perus­voi­mistelu
‑hyppy
‑rekit
‑puomi/nojapuut+renkaat
‑airtrack, erityi­sesti hypyt/arabialaiset jne
‑permanto, erityi­sesti sillat