Teline­voi­mis­telun maksut­to­milla tutus­tu­mis­tun­neilla pääset kokei­lemaan lajia.Telinevoimistelun lajivas­taa­vamme Alina Oksanen pitää teline­tunnit eri ikäisille ja antaa haluk­kaille lisäinfoa lajista seuras­samme. Tutus­tu­mis­tunnit ke 21.8. 4–5 v klo 17.15–18 ja 7–9 v klo 18.10–19 sekä ma 26.8. 5–6 v klo 17.15–18 ja yli 9 v klo 18.10–19. Tutus­tu­mis­tun­nilla pidetään alkuver­ryt­telyä, tehdään harjoit­teita perman­nolla sekä kokeillaan joitakin telineitä esim rekkiä, renkaita, tramppaa/ponnaria. Tunnit sopivat niin tytöille kuin pojil­lekin. Ilmoit­taudu mukaan