Uusi kausi starttaa joukkue­voi­mis­te­lussa elokuussa 2020.

Toimintaa tarjolla 5–15 vuotiaille sekä naisille tanssil­lista voimis­telua.

Uusi ikäkausi perus­tetaan kesän aikana 2013–2014 synty­neille. Ikäkau­dessa kilpa- ja harras­te­jouk­kueet. Harras­te­jouk­ku­eeseen pääset ilmoit­tau­tumaan Myclu­bissa. Kilpa­jouk­ku­eeseen järjes­tetään valin­ta­har­joi­tukset kesän aikana, lisätietoa saat ilmoit­tau­tu­malla harjoi­tuksiin Myclu­bissa.

Tulossa myös uusi esival­mennus 2015.

Nykyisiin kilpa- ja sm-joukkueisiin voi hakea nyt mukaan ja harras­te­jouk­kueisiin ilmoit­tau­tu­minen käynnistyy Myclu­bissa.

 

kysy lisää: joukkuevoimistelu@kirku.fi

Harjoit­te­lemme KVS:llä Munkin­mäen­tiellä.