Joukkue­voi­mis­telun valmen­nus­ryhmiin haetaan nyt uusia voimis­te­li­joita!

Valmen­nus­ryh­miimme pääsee kokei­lemaan touko-kesäkuussa.

Ole yhtey­dessä lomakkeen kautta kokei­lut­reeni ajankoh­dasta: Ilmoit­tau­tu­minen

SM-sarjaan tähtäävät ja sarjassa voimis­te­levat joukkueet 2023–2024:
Kirku Pre JR 2008–2010 (12–14 SM-sarja) harjoi­tukset 15 tuntia viikko
Team Celina 2011–2012 (10–12v sarja) harjoi­tukset 10–12 tuntia viikko

Kilpa­sarjan joukkueet ja sarjaan tähtäävät joukkueet kaudella 2023–2024:
Cirena 09 2009–2010 (12–14 kilpa­sarja) harjoi­tukset 9 tuntia viikko
Celina K 2011–2012 (10–12v sarja) harjoi­tukset 8 tuntia viikko
Celea K 2013–2014 (8–10v sarja) harjoi­tukset 6 tuntia viikko

Harras­te­sarjan joukkueet ja sarjaan tähtäävät joukkueet kaudella 2023–2024:
Claretit 2005–2007 (16–18 harras­te­sarja) harjoi­tukset 4–5 tuntia viikko
Celina KH 2011–2012 (stara) harjoi­tukset 4–6 tuntia viikko

Joukkueet, joihin ilmoit­tau­tu­minen MyClu­bissa suoraan kesä-elokuussa:
Celea Star 2013–2014 (stara) harjoi­tukset 2,25 tuntia viikko
Cefina Star 2015–2016 (stara) harjoi­tukset 1 tuntia viikko
Cefina Stara 2015–2016 harjoi­tukset 50 min viikko
Celena Point 2017–2018 (stara) harjoi­tukset 2,25 tuntia viikko
Celena Star 2017–2018  harjoi­tukset 1 tunti viikko
JV minit 2019 syntyneet harjoi­tukset 50 min viikko

Stara tarkoittaa, että joukkue osallistuu voimis­te­lu­liiton esiin­ty­mis­ta­pah­tumiin eli stara­ta­pah­tumiin. Tapah­tumia syksyisin marras­kuussa ja keväisin huhti-touko­kuussa 1–3 kertaa joukku­eesta riippuen.

Joukkue­voi­mis­telun valmen­nus­ryhmien kustan­nuk­sista lisää täällä.