Vauva­sirkus ‑kurssi 4–12 kk vauvalle ja vanhem­malle 20.1.–10.2.2020

Terve­tuloa 4 kerran vauva­sirkus ‑kurssille. Kurssi kokoontuu maanan­taisin klo 13.10–13.50  uimahallin yläsa­lissa. Ohjaajana toimii vauva­sir­kusoh­jaaja Eevi Laakkonen. Vauva­sirkus on vauvan ja vanhemman yhteinen toimin­ta­tuokio. Vauva­sir­kuk­sessa opitaan vuoro­vai­ku­tus­taitoja, temppuillaan  akroba­tia­liik­keitä, kokeillaan jonglee­rausta ja tasapai­noilua. Sirkustelu tapahtuu vauvan ehdoilla, kokei­le­mi­sesta ja uuden oppimi­sesta iloiten. Harjoi­tusten ja temppujen kautta vauva tutustuu omaan kehoonsa. Vanhempi saa puolestaan kevyttä liikuntaa ja varmuutta vauvan käsit­telyyn. Ilmoit­taudu mukaan myClub-jäsen­pal­velun kautta Vauva­sirkus ilmoit­tau­tu­minen