Näin aloitat joukkue­voi­mis­te­lussa

OTAMME UUSI VOIMIS­TE­LI­JOITA KEVÄT­KAU­DELLE 2022 1.11.–10.1.2022 välisenä aikana.

HAE MUKAAN JOUKKUE­KO­KEILUN KAUTTA TÄÄLTÄ, JOS..
  • Lapsi on 7–17 ‑vuotias ja kiinnos­tunut kilpa­pai­not­tei­sesta voimis­te­lusta
  • Lapsi haluaa harjoi­tella enemmän kuin kerran viikossa

Joukkue­ko­kei­lussa lapsi pääsee kokei­lemaan oman ikäkauden joukkueen harjoi­tuksiin. Ennak­ko­tie­tojen pohjalta lapselle ehdotetaan kokeiluun sopivaa tavoi­te­tasoa ja kokeilun jälkeen ehdotetaan sopivaa joukkuetta aloittaa voimistelu.

ALLA OLEVIIN RYHMIIN VOIT ILMOIT­TAUTUA SUORAAN MYCLUB KAUTTA

Joukkueet harjoit­te­levat kerran viikossa ja esiin­tyvät seuran näytök­sissä ja mahdol­li­sesti stara­ta­pah­tu­missa. Joukkueissa pääset tutus­tumaan joukkue­voi­mis­telun alkeisiin.


MEIDÄN VOIMIS­TE­LUSA­LILLA HARJOIT­TELEE 100% KAIKKI JOUKKUEET KANVEE­SILLA

KVS Kirkun voimis­te­lusali
Munkin­mäentie 7, Kirkko­nummi
Sisään­käynti SAKA-autotalon puolelta, olemme Into CluB talossa. 

TUTUSTU HARRAS­TAJAN INFOSI­VUIHIN TÄÄLLÄ

Heräsikö kysymyksiä? Ota yhteyttä:

Viveca Lindgren
joukkuevoimistelu@kirku.fi