Tule mukaan joukkue­voi­mis­teluun!

Joukkue­voi­mis­telun valmen­nus­ryhmiin haetaan nyt uusia voimis­te­li­joita! 

Valmen­nus­ryh­miimme pääsee kokei­lemaan touko-elokuun aikana. Valmen­nus­ryhmiin valitaan voimis­te­li­joita, joiden taitotaso vastaa joukkueen vaati­muksia. Joukkueisiin mahtuu 1–3 uutta voimis­te­lijaa mukaan syyskau­delle 2023.

Ole yhtey­dessä lomakkeen kautta kokei­lut­reeni ajankoh­dasta: Ilmoit­tau­tu­minen

KATSO VALMEN­NUS­RYHMÄT TÄÄLTÄ

ALLA OLEVIIN RYHMIIN VOIT ILMOIT­TAUTUA SUORAAN MYCLUB KAUTTA SYYSKAU­DELLE 2023. 

Joukkueet harjoit­te­levat 1–2 krt viikossa ja esiin­tyvät seuran näytök­sissä ja mahdol­li­sesti stara­ta­pah­tu­missa. Joukkueissa pääset tutus­tumaan joukkue­voi­mis­telun alkeisiin. Ilmoit­tau­tu­minen syyskau­delle 2023 käynnistyy 20.5.!


MEIDÄN VOIMIS­TE­LUSA­LILLA HARJOIT­TELEE 100% KAIKKI JOUKKUEET KANVEE­SILLA

KVS Kirkun voimis­te­lusali
Munkin­mäentie 7, Kirkko­nummi
Sisään­käynti SAKA-autotalon puolelta, olemme Into CluB talossa. 

TUTUSTU HARRAS­TAJAN INFOSI­VUIHIN TÄÄLLÄ

Heräsikö kysymyksiä? Ota yhteyttä:
joukkuevoimistelu@kirku.fi