Kirkko­nummen Urhei­lijat ry sääntö­mää­räinen vuosi­kokous pidetään maanan­taina 29.3. klo 19.00.

Kokoukseen on ilmoit­tau­duttava ennakkoon 24.3. mennessä sähkö­pos­titse  toimisto@kirku.fi.
Kokous­paikka seuran toimisto os Munkinmäentie19.
Esillä sääntöjen määräämät asiat.

Hallitus