Kesäkauden 2023 yleisur­hei­lu­kou­luihin ja yleisur­hei­lu­ryhmiin ilmoit­tau­tu­minen on käynnissä

Yleisur­hei­lu­koulut on suunnattu 4–7 vuotiaille lapsille. Yleisur­hei­lu­kou­lussa lapsi tutustuu yleisur­heilun  eri lajeihin ikäta­solle sopivin harjoittein leikkien ja kisaillen. Harjoi­tellaan pituus­hyppyä, juoksuja, kuulan­työntöä, keihään­heittoa ja korkeus­hyppyä lapsen ikätasoon sopivilla harjoit­teilla ja tehtä­villä. Ilmoit­taudu 

Yleisur­heilun  lajihar­joittelu- ja treeni­ryhmät on suunnattu lapsille ja nuorille 7 vuodesta ylöspäin. Harjoi­tuk­sissa opetellaan monipuo­li­sesti yleisur­hei­lu­lajeja sekä kehitetään koordi­naa­tio­kykyä ja perus­kuntoa. Myös kilpai­le­minen on mahdol­lista haluk­kaille. Ilmoit­taudu 

Perhe yleisur­hei­lu­kou­lussa lapsi ja aikuinen liikkuvat yhdessä yleisur­heilua harjoittaen. Tutus­tutaan leikkien yleisur­heilun lajeihin oman aikuisen ollessa hyvänä apuna harjoi­tuk­sissa. Harjoi­tellaan pituus­hyppyä, juoksuja, kuulan­työntöä, keihään­heittoa ja korkeus­hyppyä lapsen ikätasoon sopivilla harjoit­teilla ja tehtä­villä. Ilmoit­taudu ryhmään