KirkU­laiset yleisur­hei­lijat kävivät heinäkuun viimeisenä viikon­loppuna mittaa­massa tasoaan kovata­soi­sissa kansal­li­sissa Lohja Junior Games – kilpai­luissa. Kilpai­luihin osallistui kaikkiaan yli 600 kilpai­lijaa. KirkU:sta kisoihin osallistui T9 sarjaan Hanna Kotakallio ja Lotta Larjava, P12 sarjassa kisasi Kalle Hirvi.

Kalle nappasi mitalin pituus­hy­pyssä ennätys­tu­lok­sellaan 447 ollen kilpai­lussa toinen. Jänni­tystä kisassa riitti, sillä Kallen kaksi ensim­mäistä hyppyä olivat ylias­tuttuja ja karsiu­tu­minen finaa­li­kier­rok­silta oli lähellä. Keihäässä Kalle paransi ennätystään noin neljällä metrillä. Tulok­sella 34,63 Kalle oli neljäs, samoin kuin 60m juoksussa ajalla 9,01.

Tytöissä Hanna ja Lotta aloit­tivat kisat hienosti erävoi­toilla 40m alkue­rissä.

Aikojen perus­teella 26 osallis­tujan joukosta Hanna pääsi finaaliin, jossa oli lopulta kuudes omalla ennätyk­sellään 7,12. Lotta onnistui erinomai­sesti korkeus­hy­pyssä ja oli jännit­tävän kilpailun neljäs tulok­sella 103.

Viikon­lopun aikana tehtiin erittäin hyviä suori­tuksia ja paran­nettiin useissa lajeissa omia ennätyksiä. Tästä on hyvä jatkaa kohti seuraavia kilpai­luita.

Ryhmään otetaan uusia yleisur­hei­lusta innos­tu­neita 8‑v täyttä­neitä lapsia. Ilmoit­tau­tu­miset https://kirkkonummenurheilijat.myclub.fi/flow/events/551240?group_id=12386