KIRKUn HALLITUS

Kirkko­nummen Urhei­lijat ry hallitus 2024

Puheen­johtaja: Tuukka Ruoko­koski
Varapu­heen­johtaja: Sonja Katakallio
Talou­den­hoitaja: Tytti Lund, taloudenhoitaja(at)kirku.fi

Muut halli­tuksen jäsenet: 

Ari Jääske­läinen

Alina Oksanen

Seuran työnte­kijät:

Susanna Närhi seura­työn­tekijä toimisto(at)kirku.fi