KIRKUn HALLITUS

Kirkko­nummen Urhei­lijat ry hallitus 2022

 Yhteys­tieto halli­tuk­selle: hallitus(at)kirku.fi

Puheen­johtaja: Jorma Nygrén
Varapu­heen­johtaja: Viveca Lindgren
Talou­den­hoitaja: Tytti Lund, taloudenhoitaja(at)kirku.fi

Muut halli­tuksen jäsenet: 

Ari Jääske­läinen

Sonja Kotakallio

Tuukka Ruoko­koski

Seuran työnte­kijät:

Susanna Huusko seura­työn­tekijä toimisto(at)kirku.fi